Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wolna Szkoła Harmonia to miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać i bawić się w atmosferze szacunku i poczuciu bezpieczeństwa, uczyć się kierowane własną ciekawością, bez presji, bez ocen, bez przymusu, nagród i kar, w harmonii ze sobą i otoczeniem. 

Tworzymy społeczność, w której każdy jej członek ma wpływ na zasady panujące w szkole.

Wolna Szkoła Harmonia to miejsce alternatywnej edukacji dla dzieci nauczanych pozaszkolnie inspirowana ideą unschoolingu,  edukacji demokratycznej, rodzicielstwem bliskości, komunikacją bez przemocy (NVC), pedagogiką m.in. Korczaka i Montessori.